Naar boven

Korte biografie...

Inleiding
  • 2013 (2
    maa
    )

Louis Joseph Gay-Lussac
Beste bezoekers

Het is niet de bedoeling om een uitgebreide biografie te schrijven van elke wetenschapper die iets heeft toegebracht tot het duiken. Een korte intro, levensloop en een aantal weetjes worden overlopen zodat u weet wie er voor gezorgd heeft dat we de dag van vandaag kunnen varen en duiken en met vliegtuigen, luchtballons de lucht in kunnen. (meestal zonder problemen).

We zijn deze wetenschappers niet enkel daarvoor erkentelijk, maar natuurlijk ook voor hun bijdrage aan het algemeen welzijn van de mens.


Profiel

Fun hoek

Archief