Naar boven

Cookiebeleid

Waarom cookiesz
  • 2012 (20
    aug
    )

Foto over webdesign

Privacy Beleid Cookies

De Jouw Mening website is in eigendom en beheer van Research Now Limited, een Engels bedrijf, (“Research Now”). e-Rewards, Inc. (een Amerikaans bedrijf), e-Rewards Europe Limited (een Brits bedrijf), Research Now, Inc. (een Amerikaans bedrijf), Research Now Limited (een Brits bedrijf), The Mobile Panel Ltd., The Mobile Channel Ltd., Research Now Pty Ltd. (Een Australisch bedrijf), Research Now Inc. (een Canadees bedrijf), Research Now Consulting Co. Ltd (een Chinees bedrijf), Research Now Technology (een Grieks bedrijf), Research Now GmbH (een Duits bedrijf), Research Now PTE LTD (een bedrijf uit Singapore), Research Now Pty Limited (een bedrijf uit Nieuw-Zeeland), Research Now Spain S.L. (een Spaans bedrijf) and Research Now SARL (een Frans bedrijf) vormen samen de Research Now groep. Deze Privacyverklaring is van kracht op de website www.jouw-mening.be. Hieronder verklaren wij hoe wij de door u opgegeven informatie gebruiken en hoe onze website werkt. Persoonsinformatie Research Now gebruikt uw persoonsgegevens (zoals bepaald door de wet bescherming persoonsgegevens) voor de volgende doeleinden: om u geïnformeerd te houden en uw meningen te verkrijgen over de producten, de diensten en de activiteiten van Research Now; voor de verwezenlijking van een gegevensbestand van personen die bereid zijn aan onderzoeken deel te nemen; voor het evalueren van mogelijke deelnemers per onderzoek; om informatie te kunnen verschaffen over de uitkering van beloningen aan geregisteerden bij Research Now met betrekking tot onderzoeken die zijn ingevuld; de verwerking van onderzoeksantwoorden het samenvatten van onderzoeksresultaten; het doen van onderzoeken voor derden; doorgeven aan derden die uit onze naam en onder onze leiding onderzoek verrichten; het toelaten van onderzoek door derden door het ondervragen van individuen die bij Research Now zijn geregistreerd; om u van informatie te voorzien met betrekking tot voordelen die aan u door derden worden geleverd, inclusief maar niet noodzakelijk alleen het voordeel dat aan u door onze cliënt wordt geleverd; het overbrengen van persoonsgegevens naar een dochteronderneming of groepsbedrijf; de administratie van uw lidmaatschap van het Jouw Mening panel (als u als lid bent geregistreerd); naleving van statuten en regelgeving; om vragen en opmerkingen te verwerken die door u naar voren worden gebracht met betrekking tot Research Now; voor de marketing van diensten van Research Now, met inbegrip van die van zijn groepsbedrijven en derden; voor het overbrengen naar derden die diensten verstrekken aan Research Now of die voordelen leveren aan leden van het Research Now panel; het contacteren van u per e-mail om u uit te nodigen om deel te nemen aan onderzoeken en wanneer dat door u wordt toegelaten, om u elektronisch marketing informatie te versturen over de activiteiten van Research Now; het bereiken van de algemene doelen van Research Now. Wij verzamelen persoonlijke informatie wanneer u met ons communiceert via elk medium. Wij kunnen ook persoonsgegevens verzamelen die van derde partijen betrokken is. Gevoelige Persoonlijke Informatie Bepaalde persoonlijke informatie wordt gecategoriseerd door de Akte van 1998 als "Gevoelige Persoonsgegevens" In sommige omstandigheden voorziet Research Now u van de mogelijkheid om ons te informeren over uw gevoelige persoonsgegevens, tenzij het is toegelaten dergelijke gevoelige persoonsgegevens te verwerken in het kader van de bepalingen van het Akte van 1998, zullen wij u om uw toestemming vragen. In het algemeen zijn de gevoelige persoonsgegevens die worden verzameld door Research Now beperkt tot informatie met betrekking tot: uw ras of etnische oorsprong; uw politieke standpunten, uw fysieke of geestelijke gezondheid of conditie; en uw seksueel leven. In sommige omstandigheden vragen wij of u wetsovertredingen hebt begaan of bent beschuldigd van te hebben begaan en welke de gevolgen zijn geweest van dergelijke wetsovertredingen. Anonimiteit Reseach Now voert onderzoeken aangaande een verscheidenheid van onderwerpen uit. Cliënten geven Research Now een korte specificatie met de soorten individuen die betrokken zouden moeten worden binnen het onderzoek. De specificatie zal kwesties zoals leeftijd, etnische achtergrond, kwalificaties en beroep omvatten. Research Now zal zijn gegevensbestand inzien en dan aan mensen die binnen de vereiste categorieën vallen een uitnodiging sturen voor online onderzoek. Research Now voorziet cliënten met gegevensdossiers die anonieme antwoorden op onderzoekvragen bevatten. Geen persoonsgegevens van individuen die deelnemen aan een specifiek onderzoek zullen worden verschaft aan cliënten van Research Now. Research Now zal incidenteel onderzoekorganisaties in andere jurisdicties helpen met onderzoeken in de landen waar zij werkt. In deze omstandigheden zal het u of een te voltooien onderzoek verzenden, waarvan de antwoorden zullen worden samengevat en anoniem verzonden worden naar de cliënt, of zij zullen direct te beantwoorden vragen voor u voorbereiden om te beantwoorden. In zulke omstandigheden zullen uw persoonsgegevens niet worden overgebracht naar derden. Toegelaten verwerking Research Now waarborgt dat het is toegestaan om uw persoonsgegevens te verwerken. Als er geen statutaire voorwaarde van betrekking is op de vorm van verwerking die wij hebben ondernomen, zullen wij dergelijke verwerking slechts ondernemen met uw toestemming. U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor de bovengenoemde doeleinden terugtrekken door aan het hieronder vermelde adres te schrijven. Als een statutaire voorwaarde toestaat dat Research Now uw persoonsgegevens verwerkt en u trekt uw toestemming terug om uw persoonsgegevens te verwerken zal dit niet noodzakelijk betekenen dat Research Now ophoudt om uw persoonlijk gegevens te verwerken aangezien het, bijvoorbeeld, statutaire verplicht kan zijn om verder te gaan met het verwerken van uw persoonsgegevens voor sommige doeleinden b.v. om kopien van commerciële transacties te behouden voor een minimum van zeven jaar. Alle persoonlijke informatie die u ons verzendt zal met het strikst mogelijke vertrouwen worden behandeld. Research Now kan uw persoonsgegevens blijven verwerken nadat u uw lidmaatschap van Research Now of Jouw Mening hebt stopgezet of wij hebben u verzonden de door u aangevraagde informatie. Het delen van uw informatie In sommige omstandigheden kan het Research Now door wet worden vereist om gevoelige persoonsgegevens met derden te delen. Anders zal Research Now uw gevoelige persoonsgegevens buiten de bedrijven die de Research Now groep vormen zonder uw toestemming niet doorgeven. Uw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld zoals opgesteld in de bovengenoemde doeleinden. Als u ons niet wenst om uw persoonsgegevens te delen met derden voor marketing doeleinden, gelieve ons te schrijven op het benedenstaand adres. Europese Economische Gemeente Gelieve nota te nemen van het feit dat de getoonde informatie op onze Website of verzonden naar Research Now over het Internet kan worden overgebracht naar buiten de EEG, waar de wetten van de gegevensbescherming niet zo sterk zijn als binnen de EEG. Als u zorgen hebt met betrekking tot dergelijke overdrachten, zou u geen gebruik moeten maken van het Internet als communicatie middel met Research Now. Toezicht op telefoongesprekken en e-mail Uw telefoongesprekken met ons en e-mail aan ons kunnen voor kwaliteit controle worden geregistreerd. Wij kunnen ook mededelingen onderscheppen die aan personeelsleden van Research Now worden gedaan wanneer dit voor zakelijke doeleinden wordt vereist. Cookies Op deze website kan technologie worden gebruikt om het surfgedrag te volgen van bezoekers aan de site of deelnemers aan de panels. Hierbij kan met name gebruik gemaakt worden van een “cookie”. Dit is een klein bestand dat op de harde schijf van individuele gebruikers wordt opgeslagen. Twee types cookies kunnen gebruikt worden met betrekking tot de persoonsgegevens van gebruikers: “Basic Cookies” waarin enkel basisgegevens worden opgeslagen die door de gebruiker zelf werden ingevoerd, zoals o.a. naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Het is technisch mogelijk voor Research Now om van de informatie die in deze cookies is opgeslagen kennis te nemen, al is dit op dit ogenblik niet waarschijnlijk. “Advanced Cookies” bevatten een code die kan gelinkt worden aan tags in online advertenties die onze klanten en hun producten of diensten betreffen. Deze code laat Research Now toe te weten wanneer u op een advertentie die een dergelijke tag bevat geklikt hebt. Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt voor de hierboven aangegeven doeleinden. Research Now zorgt ervoor dat de advertenties geen tags bevatten die informatie zouden kunnen verschaffen over gevoelige persoonlijke gegevens, zoals informatie over uw religieuze overtuiging, uw seksleven of uw gezondheid. De enige informatie die automatisch verzameld wordt over leden van ons Gewaardeerde Meningen Panel is de informatie die via cookies verzameld wordt zoals gespecifieerd in deze afdeling van deze verklaring inzake het privacybeleid. Alle persoonlijke gegevens die over bezoekers aan de website verzameld worden zijn enkel beschikbaar voor Research Now. The Advanced Cookies worden enkel naar de computers van leden van onze online onderzoekspanels gestuurd. Dergelijke cookies worden echter niet gebruikt indien de deelnemers aan de panels hun toestemming weigeren door middel van een opt-out. De Basic Cookies slaan uw wachtwoorden en voorkeuren voor de site op. Dit laat toe om uw activiteiten op de website vlotter te doen verlopen en om u informatie te verschaffen die specifiek afgestemd is op uw interesses. De informatie die via cookies wordt verzameld wordt enkel gebruikt voor de hierboven aangegeven doeleinden. De informatie kan onder meer gebruikt worden om u te identificeren als een geschikte kandidaat voor bepaalde onderzoeken, zodat u ons uw meningen kunt meedelen en daarvoor een beloning kunt ontvangen. Indien u niet als een kandidaat voor dergelijke onderzoeken wilt geselecteerd worden, dan kunt u uw browserinstellingen aanpassen door op de helpfunctie van uw browser te klikken en de instructies te volgen. Reseach Now gebruikt de Advanced Cookies alleen om u als geschikte kandidaat te identificeren voor bepaalde studies. Op die manier kunnen we u enquêtes sturen die met uw voorkeuren overeenstemmen, zodat u de gelegenheid hebt om uw mening te geven en om bijkomende beloningen te verdienen. Indien u deze cookies verwijdert, zult u nog steeds kunnen deelnemen aan Gewaardeerde Mening enquêtes. Dit zal echter wel de kans verminderen dat u enquêtes ontvangt die aan uw interesses beantwoorden, zodat u minder gelegenheden zult hebben om beloningen te verdienen. Indien u geen cookies wenst te ontvangen, klik dan op de volgende link: http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=2 , waar u instructies vindt over hoe u cookies van uw computer kunt verwijderen. Onderstaande tabel beschrijft welke cookies we gebruiken en waarom.